INSCRIERI

GRADINITA HAPPY STARS

ORGANIZEAZA INSCRIERI PENTRU ANUL SCOLAR 2023 – 2024

PENTRU URMATOARELE GRUPE

 • CRESA;
 • GRUPA MICA;
 • GRUPA MIJLOCIE;
 • GRUPA MARE.

PERIOADA INSCRIERILOR : 20 APRILIE – 31 MAI 2023

DETALII SI INFORMATII LA SEDIUL GRADINITEI SAU LA NR. DE TELEFON: 0758.340.275

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-prescolar

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Acte necesare inscrierii:

 • cererea de înscriere generată de SIIIR;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal;
 • hotărâri judecătorești (doar dacă este cazul);
 • declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal;
 • fișa medicală potrivit reglementarilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se depune la momentul începerii anului școlar);